Ana Sayfa


Haber bülteni üyeliği

Aşer (), Tekvin'e göre Yakup ile Zilpa'nın ikinci oğulları ve Aşer kabilesinin kurucusudur.

İsim

Tevrat'taki metinler Aşerin anlamının mutlu / kutsama olduğunu, aynı anlama gelen oşer kelimesinden türediğini anlatır. Tevrat'ta ismin anlamı olarak iki farklı hikâye anlatır; bir hikâyede "iyi şans" anlamına gelen beoşriden başka bir bölümde de işşerinudan türemiştir. Metinsel eleştiri uzmanlarına göre hikâyelerin biri Yahvist diğeri Elohist kaynaktan gelmektedir. Bazı bilimadamları Aşer isminin Asur mitolojisindeki Aşera, veya Aşur tanrısından türediğine inanır ve Aşur ile Aşer aynı köktür.

Tevrat'ta ve rabinik edebiyatta Aşer

Yosef'i köle olarak satanların arasında Aşer de vardı. Aşer, dört oğlu ve bir kızıyla Kenan topraklarına yerleşti ardından Mısır'a göç etti ve nesli "Çıkış"a kadar orada kaldı. Yakup, Aşer'i kutsarken "Zengin yemekler olacak Aşer'de, Krallara yaraşır lezzetli yiyecekler yetiştirecek Aşer" dedi

Aşer kabilesinin atası Yakup'un sekizinci oğluydu. Fakat, bazı Ahitsel eleştirilere göre bu hikâye, bu kavmi İsrail konfederasyonuna eklemek için metafor olarak metinlere sonradan eklenmiştir.

Aşer ve abisi Gad, Lea'nın hizmetçisi Zilpa'nın oğullarıydı. Bazı Ahit uzmanlarında, Zilpa'nın Yakup'un eşi olmaması sebebiyle onun çocuklarının orijinal İsrailoğullarından olmadıkları görüşü sahiptir; bu uzmanların inancına göre İsrail kabile konfederasyonunda yer alan Aşer kabilesi siyasi toplumun bir parçası değildi.

Tevrat'ta, Yakup'un kız torunlarından sadece Aşer'in kızı Serah'ın adı geçmektedir. Tevrat'ta Serah'ın annesinin ismi verilmemesine rağmen rabinik edebiyatta annesinin Eber soyundan gelen Hadura olduğu anlatılır. Hadura'nın Aşer ile olan evliliği ikisinin de ikinci evliliğiydi ve Serah'ın babası Hadura'nın ölen ilk kocasıydı fakat Aşer Serah'ı kendi kızı gibi sevip yetiştirdi. Aşer'in ilk karısının adı İsmail soyundan gelen Adondu. Sefer haYovelim kitabında Aşer'in karısının adı "kumru" anlamına gelen "İyon" olarak geçer.

Klasik rabinik edebiyatta, Aşer'in, Reuben ile Bilha'nın ensest ilişkişini kardeşlerine anlattığı ve bu sebeple Aşer ile iftira attığını düşünen kardeşlerinin arası bozulduğunu fakat Reuven'in olayı itiraf etmesiyle Aşer'in masum olduğunun anlaşıldığı anlatılır. Rabinik kaynaklarda Aşer şeytani amaçlardan uzak duran, masum ve kardeşleriyle uyum içinde yaşamaya çalışan biri olarak resmedilir.

Aşer, İbrani takvimine göre 20 Şevat 2199'da doğdu (MÖ 1562). Bazı kaynaklar ölüm gününün de 20 Şevat olduğunu belirtir.

Aşer kabilesi en çok erkek çocukla kutsanan kabileydi; ve kızları o kadar güzeldi ki her rahip ve prens kendine bu kabileden eş isterdi. O kadar zeytinyağlarıyla kutsanmıştı ki nadas dönemlerinde dahi tüm İsrail'e yetecek kadar zeytinyağları vardı. Aşerliler ayrıca bilgelikleriyle tanınıyorlardı.

Soyağacı

Uzman yorumu

Bazı uzmanlara göre Aşer kabilesi, Ueşeş denen bir deniz kavminden gelir. Ueşeş, İbranice'de "'Eş'in adamı" anlamına gelip "Eş" muhtemelen "Aşer"in bozulmuş halidir.

Notlar

Ayrıca bakınız

Kategori:Tekvin Kategori:Tevrat'ta adı geçen kişiler Kategori:Yakup'un oğulları Kategori:Peygamber kardeşleri


Bu makale Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0 altında yayınlanan
Wikipedia makalesi Aşer (Beni İsrail), materyallerini kullanır.

 

Editör Bilgileri

Yazar


Editöre Ulaşın

En Son Güncellenenler

ikinci-jeanpaul
freebsd
apiterapi
azdavay-bakirci
aramamotorlari
uyku
kazimkoyuncu

Uzerine.com Copyright © 2005 Uzerine.com
uzerine.com Ana Sayfa | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Girişi